Så kan du skydda dig

Hjärt-Lungfonden har i samarbete med den italienska hjärtorganisationen SIPREC tagit fram nio råd till dig som har en hjärt-lungsjukdom.

1. Stanna hemma, med undantag för vissa skäl (till exempel av medicinska skäl, för att handla mat eller andra förnödenheter, för att ta en promenad utomhus eller för att gå till jobbet).

2. Undvik om möjligt att uppsöka sjukvården rent fysiskt, ring istället. Använd hemblodtrycksmätare om du har tillgång till en sådan. Blodsockernivån går också att mäta hemma.

3. Ring 1177 om du behöver hjälp med att bedöma symtom eller veta var du kan söka vård. Läs mer på Vårdguidens hemsida. Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du som är sjuk plötsligt blir mycket sämre, till exempel om du får andningsbesvär även när du vilar. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först för att undvika att smitta andra, det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

4. Håll ett säkert avstånd från andra - minst en meter. Undvik att skaka hand med eller omfamna andra än dem du bor ihop med. Tvätta händerna med tvål eller rengöringsmedel regelbundet och noggrant.

5. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som du håller för näsan och munnen, hindrar du eventuell smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Lägg näsduken i en påse som du knyter igen och slänger.

6. Du som är ordinerad receptbelagda läkemedel mot kroniska sjukdomar (till exempel hyperkolesterolemi, diabetes, högt blodtryck eller förmaksflimmer), ska vara extra noga med att ta dina mediciner. Det gäller även vid kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och astma. Läkemedel som inhaleras och som innehåller kortison dämpar inflammation.  

7. Ät hälsosam mat. Att äta hälsosamt spelar en grundläggande roll för immunsystemet. Ät mycket grönsaker, frukt, bra fetter i form av olja (oliv, raps), fet fisk och fullkornsprodukter är bra för hälsan. Sprid ut måltiderna över dagen och glöm ej mellanmålen (gärna en frukt).

8. Fysisk aktivitet stärker immunsystemet och är avstressande. Utför olika övningar hemma eller utnyttja träningsredskap som motionscykel eller gå på promenader utomhus, helst under de ljusare timmarna för att gynna kroppens produktion av D-vitamin. Kom ihåg att hålla ett säkert avstånd från andra.

9. Lunginflammation är den allvarligaste och i vissa fall en dödlig komplikation av coronavirus. Rökare löper högre risk än icke-rökare att drabbas allvarligt. Varför vet man ännu inte med säkerhet men det finns forskning som pekar på att rökning försämrar immunförsvaret.