Om Coronaviruset kopplat till hjärt-lungsjukdomar

Hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är enligt Folkhälsomyndigheten överrepresenterade bland de svåra fallen av virussjukdomen covid-19.

Därför har vi frågat Jan Nilsson, professor i kardiologi och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, vilken kunskap som finns om de sjukdomar som Hjärt-Lungfonden stöder forskning om kopplat till det nya coronaviruset.

Manlig forskare i vit rock i kontorsmiljö

Blir man lättare smittad av det nya coronaviruset sars-CoV-2 om man är hjärt- eller lungsjuk?

- Det går idag inte att dra slutsatsen att man lättare blir smittad. Det enda undantaget man känner till inom kardiologin är hjärttransplanterade patienter som står på så kallad immunsuppressiv behandling som hämmar immunförsvaret.

Får hjärt-lungsjuka en svårare covid-19 än andra?

- Eftersom det nya coronaviruset (sars-CoV-2) är så nytt så är kunskapen ännu mycket otillräcklig. Men man vet att den som har en lungsjukdom, till exempel KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), har skador på lungvävnaden som försämrar marginalerna för den som drabbas av en virusinfektion som covid-19. Belastningen på lungorna kan för en KOL-drabbad i värsta fall bli så hög att lungfunktionen riskerar att upphöra helt.

‒ Eftersom man misstänker att virus angriper även andra organ än lungorna så kan motsvarande inträffa vid hjärtsjukdom. Om hjärtsjukdomen har hunnit skada hjärtmuskeln är marginalerna sämre om man blir infekterad av ett virus.

Stöder Hjärt-Lungfonden forskning kring hjärt-kärlsjukdom kopplat till det nya coronaviruset sars-CoV-2?

- Hjärt-Lungfonden stöder pågåendeforskning med hypotesen att de som vaccinerar sig mot vanlig influensa, minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt. Resultaten av studien beräknas vara klara under 2021. Eftersom samma mekanism gäller för alla virus så kommer man att kunna testa samma sak för vaccin mot det nya coronaviruset sars-CoV-2 när ett sådant
finns.

Vad vill du säga till de som har en hjärt-kärl eller lungsjukdom?

- Följ myndigheternas rekommendationer och var noga med att ta dina mediciner. Ta
hjälp av närstående att hämta ut medicinerna med hjälp av en fullmakt, som du kan ladda ner och fylla i här. Fullmakten gäller på alla apotek. Får du symtom på livshotande sjukdom, t ex hjärtinfarkt eller stroke ska du inte tveka att snarast söka vård. Riskerna med att stanna
hemma vid dessa tillstånd är betydligt större än riskerna att bli smittade av
covid-19 på sjukhus.

Här finns en bra sammanställning och relevanta Corona.