Sömnapné – orsaker och riskfaktorer

Att luftvägarna är trånga kan bero på en rad olika faktorer. Stor tunga och stora halsmandlar kan orsaka sömnapné. Överbett, övervikt och andra typer av anatomiska avvikelser kan också vara riskfaktorer, liksom vissa sjukdomar.

Stor tunga och stora halsmandlar (tonsiller) kan orsaka sömnapné. En stor andel sömnapnoiker har en liten underkäke som sitter tillbakaskjuten. Detta innebär att tungbasen kommer nära strupens bakre vägg och kan göra att tungan lättare förtränger luftvägen. Liksom i de flesta medicinska sammanhang finns en ärftlig komponent även när det gäller sömnapné. Att vara trång i sitt svalg går i många fall i arv.

Det finns också vissa sjukdomar som kan orsaka sömnapné. Vanligast i detta sammanhang är brist på sköldkörtelhormon, så kallad hypothyreos. Sömnapné är dessutom vanligt vid diabetes och reumatism.

Övervikt och sömnapné

Övervikt är en vanlig orsak, men man ska komma ihåg att det finns en stor andel sömnapnoiker som inte är överviktiga. När övervikten lägger sig på halsen, kan man även få fettinlagringar under slemhinnorna i svalget. I det här området, från näsan och ner till stämbanden, har man bara mjukdelar. Det finns inget ben, inget brosk eller annan fast vävnad som kan hjälpa till att staga upp svalget, utan det är bara bindväv, muskler och fettvävnad. Blir det fettinlagringar här så täpper det till in mot själva luftvägarna, så att de blir än trängre.

Musklerna i det här området håller svalget öppet i vaket tillstånd. Men under sömnen slappnar muskulaturen och kan hos vissa bli så låg att vävnaderna sjunker in och då räcker inte utrymmet till för att tillräckligt med luft ska passera. I kombination med detta kan även tungan falla bakåt, så att luftvägen blockeras helt. Då får man ett andningsuppehåll, och för att bryta detta reagerar kroppen med en väckningsreflex.
Sömnapnoikern väcker sig själv väldigt kortvarigt, oftast utan att själv vara medveten om det, men tillräckligt för att sömnen ska störas. Detta kan ge besvär på dagtid i form av trötthet och koncentrationssvårigheter.

Alkohol, morfinpreparat och rökning

Muskulaturen i svalget påverkas även av vissa yttre livsstilsfaktorer. Hit hör i första hand alkohol. Folk som inte snarkar i vanliga fall gör det ofta när de har druckit alkohol på kvällen. Det beror på att muskulaturen blir avslappnad. Den som har sömnapné och dricker alkohol på kvällen får ofta fler och längre andningsuppehåll under natten.
Även morfinpreparat kan orsaka apnéer och låg andningsfrekvens.
Rökning, och även passiv rökning, är en vanlig orsak till snarkning och sannolikt också till sömnapné. Mekanismen är dock okänd.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Sömnapné
Vetenskapligt ansvarig: Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, Institutionen för Kirurgi och perioperativa vetenskaper
Datum: 2019-01-08