Register ska korta köer vid sömnapné

Ett kvalitetsregister för CPAP-behandling vid sömnapné ska förhoppningsvis snabba upp behandlingen av dem som lider av CPAP-mask (illustration)andningsuppehåll i sömnen.

I dag är väntetiden för CPAP-behandling mellan ett och två år, vilket anses orimligt. Sömnapné ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och CPAP är den överlägset mest effektiva behandlingen. Den går till så att patienten sover med en mask över näsan. Masken är kopplad till en luftpump som skapar övertryck i luftvägarna så att de inte faller samman när musklerna slappnar av under sömnen.

Kvalitetsregistret startades i somras och hittills har ett tiotal kliniker anslutit sig. Registerhållare är Bengt Midgren, överläkare vid lung- och allergikliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Nyttiga vegetabilier löper en betydligt större risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de som på samma sätt äter lågkolhydratkost med mycket fett, men där huvuddelen av fettet är vegetabiliskt. Den amerikanska studien baseras på två stora välkända studier, dels Nurses' Healthstudy med 85 000 kvinnor som följts under 26 års tid, dels Health Professionals' Follow-up Study där 45 000 män följts under 20 år.