Hjärtsvikt hos kvinnor

Kvinnor och män drabbas i ungefär lika stor utsträckning av hjärtsvikt, men hos kvinnor kan sjukdomen i vissa fall vara extra svår att upptäcka och behandla. Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Symptomen är ofta diffusa och smyger sig på och kan yttra sig som trötthet och andfåddhet.

Orsakerna till hjärtsvikt kan vara högt blodtryck eller läckage i de hjärtklaffar som fungerar som backventiler. En annan orsak kan vara hjärtinfarkt, då en del av hjärtmuskeln dött till följd av infarkten. Det kan även röra sig om hjärtmuskelförtvining (kardiomyopati) där belastningen på den kvarvarande muskelmassan ökar.

Den försämrade genomblödningen i kroppen drabbar på sikt även andra organ, exempelvis njurarna, vilket leder till att kroppen samlar på sig vatten och salt, vilket i sin tur leder till viktuppgång.

Kvinnor och män drabbas i ungefär lika stor utsträckning av hjärtsvikt. Kvinnor och män uppvisar dock delvis olika sjukdomsbild och för kvinnor kan sjukdomen i vissa fall vara extra svår att upptäcka och behandla. Vid en typ av hjärtsvikt är pumpförmågan bevarad, i stället är det hjärtats fyllnadsfas som är störd. Denna typ av hjärtsvikt drabbar oftast äldre och kvinnor och de drabbade är ofta multisjuka och lider av högt blodtryck, diabetes och förmaksflimmer.

Utredning

För att fastställa diagnosen hjärtsvikt krävs noggranna undersökningar. Inledningsvis tas ett ekg för att udnersöka om hjärtat får den blodförsörjning som behövs. I ett blodprov mäter man även bnp, brain natriuretic peptide. Det är ett hormon som frisätts naturligt från hjärtats vänstra kammare vid belastning och uttänjning, till exempel vid hjärtsvikt. För att ställa rätt diagnos, vilket inte minst gäller kvinnor som kan uppvisa andra sjukdomstecken än män, ska läkaren efter bnpprovet undersöka hjärtat med ultraljud, så kallad ekokardiografi. Vid ultraljudsundersökningen kan man se hjärtats struktur, funktion och pumpkapacitet och man kan mäta hur blodflödet in i och ut ur hjärtat fungerar.