Hjärtsvikt hos kvinnor

Kvinnor och män drabbas i ungefär lika stor utsträckning av hjärtsvikt, men hos kvinnor kan sjukdomen i vissa fall vara extra svår att upptäcka och behandla.

Kvinnor och män drabbas i ungefär lika stor utsträckning av hjärtsvikt. Men kvinnor drabbas ofta senare i livet och av hjärtsvikt med bibehållen pumpförmåga men försvårad fyllnad – det lilla stela hjärtats svikt. Det är generellt sett ett mindre känt tillstånd där forskare nu med stöd av Hjärt-Lungfonden letar efter nya behandlingsformer.

Hjärtmuskeln stelnar till följd av högt blodtryck, diabetes eller hög ålder. Denna typ av hjärtsvikt drabbar framför allt äldre och kvinnor och de drabbade är ofta multisjuka och lider av högt blodtryck, diabetes och förmaksflimmer.

Kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling kan drabbas av hjärtsvikt som en biverkning av strålbehandling eller cellgifter. Här sker också en intensiv forskning för att förebygga att detta sker, samt att behandla hjärtsvikt om den uppstår.

Källa:
Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtsvikt
Vetenskapligt ansvarig: Cecilia Linde, professor och överläkare vid Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Datum: 2019-03-18