Allt fler får diagnosen takotsubo

Brustet hjärta, takotsubo, orsakas av stress och drabbar fler än man tidigare har trott. Med avancerade undersökningar får fler personer takotsubo, men också rätt behandling.

Manlig forskare med blå sjukhuskläder i labbmiljö

Sexdagarskriget som utkämpades mellan Israel och de arabiska grannstaterna 1967. Terroristattacken i den japanska tunnelbanan 1995. Det här var omvälvande, stressfyllda händelser som slog livet i spillror för ett stort antal människor på en och samma gång. Senare rapporterades ovanligt många fall av akut hjärtinfarkt. Med dagens medicinska kunskap tror forskare att i synnerhet kvinnorna drabbades av takotsubo, brustet hjärta på svenska.

Patientens livssituation viktig vid takotsubo

Även i Sverige, där vi varken utsätts för krig eller traumatiska situationer som jordbävningar, drabbas människor av syndromet takotsubo. En avgörande pusselbit för diagnosen är patientens livssituation. Brustet hjärta är kopplat till akut sorg, trauma och stress. Plötsliga besked om dödsfall eller sjukdom, hus som brinner ner till grunden, trafikolyckor eller bråk som urartar till misshandel är exempel på situationer som kan utlösa brustet hjärta.

– Mellan 6 och 8 procent av alla patienter som kommer till akuten med hjärtinfarktsymptom har normala kranskärl. Cirka hälften av dem får diagnosen hjärtinfarkt med rena kärl och hälften får diagnosen takotsubo. Antalet fall är högre än man tidigare har trott och det är företrädesvis kvinnor som drabbas, berättar Per Tornvall, docent och överläkare på hjärtkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Långvarig stress kopplat till takotsubo

I en del fall har patienterna varit utsatta för långvarig stress och när ett oväntat besked eller traumatisk händelse läggs på den befintliga stressen, verkar balansen slå över. Men själva orsaken till takotsubo är inte klarlagd. Man vet att stresshormoner påverkar hjärtat och Per Tornvalls hypotes är att takotsubo startar i hjärnan via en nervsignal som ges direkt till hjärtats muskelceller. För att undersöka detta närmare studerar man om det blir fler nervimpulser mellan hjärnan och hjärtat under stress.

Det tydligaste kännetecknet för takotsubo är att hjärtats kammare, vanligtvis den vänstra, vidgar sig och antar en ballongliknande form som försämrar hjärtats pumpförmåga. Symptomen vid brustet hjärta liknar i övrigt en akut hjärtinfarkt med bröstsmärta, förhöjda värden av hjärtskademarkören troponin och onormalt EKG. Tillståndet är övergående, hjärtats form återgår till det normala inom några dagar eller veckor och patienten återhämtar sig snabbare än en hjärtinfarktspatient. Vanligtvis finns inga skador i hjärtat och uppföljningarna som har gjorts visar hittills få återfall.

– Prognosen är god, men det är också viktigt att ge rätt behandling. Om hjärtat och kranskärlen är normala ska behandlingen av takotsubo inte vara lika aggressiv som vid akut hjärtinfarkt. Eftersom tillståndet är stressutlöst behandlar vi med betablockerare samt aspirin som verkar förebyggande mot blodpropp. Vi bör också se till att patienten får psykologiskt eller kognitivt stöd för att minska risken för återfall, säger överläkaren Per Tornvall.

Illustration kvinnors hjärtfel

Kvinnors hjärtfel

Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke. Men sjukdomsbilderna kan se olika ut mellan kvinnor och män.

Lär dig mer om kvinnors hjärtfel