Hjärtinfarkt hos kvinnor

Kvinnor har en tendens att söka vård senare för hjärtinfarkt eftersom man inte tar symptomen på tillräckligt allvar. Detta trots att hjärt-kärlsjukdom är en minst lika allvarlig sjukdom hos kvinnor och den vanligaste enskilda dödsorsaken hos både kvinnor och män.

Symptom hjärtinfarkt kvinnor
  • Plötsliga smärtor i bröstet som strålar ut i armen och ryggen.
  • Andningssvårigheter, svettningar och illamående är vanliga symptom.
  • Ihållande extrem trötthet kan vara ett tecken.
  • Tyst infarkt är vanligare hos kvinnor och svårare att upptäcka.

Området som drabbas av bristande blodtillförsel skadas gradvis om blodproppen inte snabbt löses upp. Utan syre dör hjärtcellerna i området. Skadan som uppstår i hjärtmuskeln kan leda direkt till döden eller orsaka skador som senare kan leda till en ny hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. I vissa fall kan hjärtinfarkt också uppstå av att en blodpropp bildats och täpper till ett kärl som inte har haft inlagringar – kärlen är "rena" – ett fenomen som är vanligare hos kvinnor.

Symptom på hjärtinfarkt hos kvinnor

De mest typiska symptomen som kvinnor får vid hjärtinfarkt är plötsliga smärtor mitt i bröstet. Ofta strålar smärtorna ut i vänster arm, men de kan även stråla ut i båda armarna, händerna, halsen, underkäken, magen och ryggen. Man kan uppleva plötsliga andningssvårigheter med eller utan smärta. Svimning, kallsvettningar, illamående eller yrsel, ofta kopplat med smärta eller tryck i bröstet, är vanligt. Smärtan kan vara i flera timmar. Extrem trötthet under flera veckor kan förebåda hjärtinfarkt, framförallt hos kvinnor. Tyst infarkt ger inte typiska besvär och upptäcks ofta långt efteråt, till exempel vid hälsoundersökningar med ekg. Tysta infarkter är vanligare hos kvinnor.

Brustet hjärta - takotsubo

Emotionell stress kan utlösa hjärtchock, som i vissa fall kan leda till döden. Tillståndet kallas Takotsubo-kardiomyopati, ibland även "brustet hjärta". Det är ett tillstånd som karakteriseras av akut, ofta stressutlöst bröstsmärta och/eller andningssvårigheter, förändringar av ekg-kurvan, stegring av hjärtskademarkörer i blodet och uttalad nedsättning av funktionen i vänster kammare.

Tillståndet är snarlikt en akut hjärtinfarkt, men till skillnad från den typiska hjärtinfarkten hittar man vid kranskärlsröntgen inga kranskärlsförändringar – kärlen brukar vara "rena". De flesta patienter brukar återhämta sig. Detta syndrom ses företrädesvis hos kvinnor.

Finare fibrer och smalare kärl i kvinnors hjärtan

I förhållande till kroppsvolymen är kvinnors hjärtan både mindre och lättare. Kvinnors hjärtmuskel har finare fibrer än mäns och kvinnor har smalare kranskärl. Hos kvinnor finns placket längs hela kärlväggen, medan det hos män är mer samlat på en plats. Kvinnor och män upplever smärta olika, vilket kan bero på olikheter i de biologiska smärtmekanismerna. Det finns också skillnader i systemet för blodets koagulering.

Kvinnor har en tendens att söka vård senare samt mindre ofta relatera symptomen till hjärtsjukdom och därmed inte ta dem på lika stort allvar. Detta trots att hjärt-kärlsjukdom är en minst lika allvarlig sjukdom hos kvinnor och den vanligaste enskilda dödsorsaken hos såväl kvinnor som män.