Hjärtinfarkt hos kvinnor

Hjärtinfarkt drabbar kvinnor och män i lika stor utsträckning, men kvinnor insjuknar i allmänhet cirka tio år senare i livet än män. Man tror att östrogenet kan ha en skyddande effekt för kvinnor före menopausen.

Symptom hjärtinfarkt kvinnor
  • Plötslig sprängande smärta i bröstet som strålar ut i armen och ryggen.
  • Andningssvårigheter, illamående, svettningar.
  • Ihållande extrem trötthet.
  • Tyst infarkt ger vaga symptom som andnöd och stark trötthet.

I förhållande till kroppsvolymen är kvinnors hjärtan både mindre och lättare. Kvinnors hjärtmuskel har finare fibrer än mäns och kvinnor har smalare kranskärl. Hos kvinnor finns placket längs hela kärlväggen, medan det hos män är mer samlat på en plats. Kvinnor och män upplever smärta olika, vilket kan bero på olikheter i de biologiska smärtmekanismerna. Det finns också skillnader i systemet för blodets koagulering.

Kvinnor har en tendens att söka vård senare samt mindre ofta relatera symptomen till hjärtsjukdom och därmed inte ta dem på lika stort allvar. Detta trots att hjärt-kärlsjukdom är en minst lika allvarlig sjukdom hos kvinnor och den vanligaste enskilda dödsorsaken hos såväl kvinnor som män.

Eftersom kvinnor i genomsnitt är äldre än män när de insjuknar i hjärtinfarkt har de ofta fler riskfaktorer i form av högt blodtryck, diabetes och hjärtsvikt.

Symptom på hjärtinfarkt hos kvinnor

Huvudsymptomet för hjärtinfarkt, den sprängande smärtan mitt i bröstet, är densamma för kvinnor som för män. Ofta strålar smärtorna ut i vänster arm, men de kan även stråla ut i båda armarna, händerna, halsen, underkäken, magen och ryggen. Man kan uppleva plötsliga andningssvårigheter med eller utan smärta. Svimning, kallsvettningar, illamående eller yrsel, ofta kopplat med smärta eller tryck i bröstet, är vanligt. Smärtan kan vara i flera timmar. Extrem trötthet under flera veckor kan förebåda hjärtinfarkt, framförallt hos kvinnor. Tyst infarkt ger inte typiska besvär och upptäcks ofta långt efteråt, till exempel vid hälsoundersökningar med EKG. Tysta infarkter är vanligare hos kvinnor.

Hjärtinfarkt med rena kärl

De allra flesta hjärtinfarkter beror på att inlagrat plack i vägen i ett kranskärl spricker, varvid kroppen svarar med att bilda en blodpropp som kan täppa till kranskärlet och orsaka syrebrist i hjärtmuskeln.

Men minst 5–10 procent av alla hjärtinfarktpatienter har inte förträngningar i kranskärlen. I Sverige handlar det om cirka 900 patienter per år och de drabbade är företrädesvis yngre kvinnor. Fenomenet har fått namnet MINOCA, som står för Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries. Kunskapsläget kring MINOCA är mycket bristfälligt och behovet av forskning stort.

Brustet hjärta – takotsubo

Emotionell stress kan utlösa hjärtchock, som i vissa fall kan leda till döden. Tillståndet kallas takotsubo-kardiomyopati, ibland även ”brustet hjärta”, och drabbar nästan uteslutande kvinnor. Det är ett tillstånd som karakteriseras av akut, ofta stressutlöst bröstsmärta och/eller andningssvårigheter, förändringar av EKG-kurvan, stegring av hjärtskademarkörer i blodet och uttalad nedsättning av funktionen i vänster kammare.

Tillståndet är snarlikt en akut hjärtinfarkt, men till skillnad från den typiska hjärtinfarkten hittar man vid kranskärlsröntgen inga kranskärlsförändringar – kärlen brukar vara ”rena”.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtinfarkt
Vetenskapligt ansvarig: Paolo Parini, professor/överläkare, Institutionen för medicin samt institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset.
Datum: 2019-03-28