"Jag har högt blodtryck. Är det farligt för hjärtat?"

I Sverige är 1,8 miljoner människor drabbade av hjärtsjukdom. Många har frågor om symptom och behandling av hjärtsjukdom. Hjärt-Lungfondens webbplats hittar du svar på många vanliga frågor kring olika hjärtsjukdomar.

Många besöker våra sidor för att hitta symptom som har med hjärtat att göra. Det kan till exempel vara andfåddhet, trötthet, svullna fotleder och ben, snabbare puls m.m.

På våra sjukdomssidor hittar du information om vanliga symptom och behandling av olika sjukdomar. Du kan också läsa om forskningen och berättelser från personer som drabbats. 

Här hittar du direktlänkar till information om några av de vanligaste sjukdomarna:

Behöver du rådgivning - ring 1177. Behöver du akut vård - ring 112.