Diabetes symtom

De första tecknen på diabetes brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet.

Symptom typ 1-diabetes

Symptom diabetes
  • Stora urinmängder
  • Ökad törst
  • Onormal trötthet
  • Viktnedgång
  • Synförsämring

De första tecknen på typ 1-diabetes brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet, ibland också viktnedgång. Synförsämring är också ett vanligt symptom då höga blodsockervärden påverkar linsens brytningsförmåga.

De stora urinmängderna beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Törsten är en signal om att vätskeförlusterna är stora. Tröttheten och viktminskningen beror på allvarliga störningar i ämnesomsättningen, som i sin tur beror på insulinbristen.

Symptom typ 2-diabetes

Symptomen vid typ 2-diabetes är emellertid desamma som vid typ 1: ökad törst, stora urinmängder och trötthet. Kvinnor kan ha klåda och infektioner i underlivet på grund av de höga sockermängderna i urinen. Män kan ha ballanit, inflammerat ollon.

Tre varningssignaler för diabetes

  • ett slumpmässigt blodsockerprov ligger över 11,0 mmol/L
  • efter åtta timmars fasta och efter två mätningar ligger det över eller lika med 7,0 mmol/L
  • efter sockerbelastning (glukosbelastning) visar det ett värde på över 11,0 mmol/L.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om diabetes som är faktagranskad av Anna Norhammar, specialistläkare i kardiologi och invärtes medicin, Karolinska institutet.

Se filmen om kopplingen mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom.