Varför nämner de inte skillnaden på de olika typerna?

Varför skiljer medierna sällan på typ 1- och typ 2-diabetes?

Nästan 90% av de som har diabetes har typ 2-diabetes. Därför menar man i olika medier ofta typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes klarar man sig inte utan insulinbehandling.

Däremot är livsstilsråden och råden om noggrann kontroll av blodtryck, blodfetter och blodsocker lika viktiga vid både typ 1- och typ 2-diabetes.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!