Varför nämner de inte skillnaden på de olika typerna?

Varför skiljer medierna sällan på typ 1- och typ 2-diabetes?

Nästan 90 procent av de som har diabetes har typ 2-diabetes. Därför menar man i olika medier ofta typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes klarar man sig inte utan insulinbehandling.

Däremot är livsstilsråden och råden om noggrann kontroll av blodtryck, blodfetter och blodsocker lika viktiga vid både typ 1- och typ 2-diabetes.