Varför är det viktigt att mäta blodtrycket?

Högt blodtryck, eller hypertoni på latin, räknas till en av folksjukdomarna. Hypertoni är en riskfaktor som ligger bakom de omkring 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter som sker varje år i Sverige

Det enda sättet att veta säkert om blodtrycket är förhöjt är att mäta det. Rekommendationen är att alla vuxna personer som kommit upp över 45–50 års ålder mäter sitt blodtryck då och då.

Hos omkring 95 procent av de som lider av förhöjt blodtryck finns ingen enskild orsak. Flera omständigheter kan medverka till det höga blodtrycket: Mellan 30 och 60 procent av blodtrycksvariationen i befolkningen bestäms av ärftliga anlag medan resten beror på omgivningsfaktorer såsom övervikt, stress, matvanor, högt saltintag eller hög alkoholkonsumtion.

Symptomen för högt blodtryck är vanligtvis lindriga och det är inte förrän man verkligen har fått det höga blodtrycket konstaterat och lyckats sänka det, som man kan sätta fingret på varför man var så trött eller hade lättare huvudvärk. Ungefär 5 procent får högt blodtryck som ett symptom på att något specifikt inte står rätt till i kroppen, exempelvis på grund av sjukdom i njurarna eller överproduktion av vissa hormoner, till exempel stresshormon som adrenalin eller kortison. När grundsjukdomen är botad eller biverkningen av läkemedlet är borta brukar också blodtrycket normaliseras.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!