Högt blodtryck behandling

Det viktigaste målet för blodtrycksbehandling är att förhindra sjukdomskomplikationer som kranskärlssjukdom, stroke och övrig hjärt-kärlsjukdom. Grunden för behandling är livsstilsförändringar som kan kombineras med läkemedel.

I alla moderna riktlinjer är basen för blodtrycksbehandling först och främst livsstilsförändringar vad gäller kost och fysisk aktivitet. Behandlingen är alltid individuellt anpassad och ett delmål är att blodtrycket normaliseras. Man försöker också bedöma hur stor den sammantagna risken för komplikationer är innan man bestämmer vilken typ av läkemedel som eventuellt ska ges.

Vid behandling är målet som regel att blodtrycket hamnar lägre än 140/90 mmHg. Personer som har diabetes och/eller en njursjukdom bör ofta ha ett blodtryck som understiger 130/80 mmHg.

Livsstilsförändring vid högt blodtryck

Riskfaktorerna för högt blodtryck är ärftliga anlag, hög ålder och manligt kön – som inte går att påverka – samt typ 2-diabetes, kraftig övervikt, negativ stress, stillasittande livsstil, fet och saltrik kost, rökning, snusning och hög alkoholkonsumtion – som samtliga går att påverka. Ju fler riskfaktorer man har desto högre är risken för hypertoni.

Ibland kan man komma till rätta med ett lätt förhöjt blodtryck utan läkemedel genom att införa olika livsstilsförändringar. Även om det inte är säkert att förändringarna påverkar själva blodtrycket kan åtgärderna bidra till att andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar minskar.

Bland de viktigaste åtgärderna räknas:

  • Fysisk aktivitet och regelbunden motion
  • Reduktion av saltintaget
  • Mindre mängder alkohol om alkoholkonsumtionen är för hög
  • Hantering av negativ stress
  • Rök- och snusstopp

För att få effekter på hälsan räcker det med att man motionerar minst en halvtimme om dagen samt väljer en saltsnål och sund kost med mycket grönsaker och frukt och en fettbalanserad kost, med mindre mängd mättat fett. Den som röker bör fimpa för gott och den som dricker stora mängder alkohol bör dra ner konsumtionen till måttliga mängder.

Läkemedelsbehandling vid högt blodtryck

Vid blodtryckssänkande behandling hos människor med högt blodtryck räknar man med att risken för stroke minskar med ungefär en tredjedel och att risken för hjärtinfarkt minskar med drygt en tiondel. Medicinerna sänker bara blodtrycket så länge man tar dem och behandlingen är oftast livslång.

Även när man medicinerar mot högt blodtryck ska man genomföra livsstilsförändringar eftersom de kan förstärka den blodtryckssänkande effekten och minska eventuella biverkningar av läkemedelsbehandlingen. Sköter man sin medicinering och håller fast vid sina livsstilsförändringar kan det på sikt innebära att man stegvis kan minska sin medicinering.

Det finns flera olika grupper av blodtryckssänkande läkemedel. De som vanligen används i Sverige ger en likartad sänkning av blodtrycket, i genomsnitt cirka 10/5 mmHg, när läkemedlen används separat. Läkemedlens effekt varierar från person till person. För att sänka blodtrycket tillräckligt är det ofta nödvändigt att testa sig fram. Det kan betyda att man byter läkemedel eller att man behöver kombinera två, tre eller till och med fyra olika mediciner i låga doser. 

Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om Blodtrycket
Vetenskapligt ansvarig: Peter Nilsson, professor och överläkare vid VO Akut- och Internmedicin, Skånes universitetssjukhus Malmö.
Datum: 2018-06-19