Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Fakta blodtrycket
  • Blodtrycket är det tryck som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat.

  • En av fem svenskar har högt blodtryck. I åldersgruppen 65–85 år har nästan hälften högt blodtryck.

  • Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

  • Lär dig mer om blodtrycket i Hjärt-Lungfondens blodtrycksskola.

Blodtrycket är det tryck som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat. Blodtrycket är som högst just när hjärtat drar ihop och tömmer sig. Det kallas övertrycket, eller det systoliska blodtrycket. När hjärtat vilar mellan sammandragningarna sjunker blodtrycket till en lägre nivå som kallas undertrycket, det diastoliska blodtrycket.

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mmHg. Först anges övertrycket och därefter anges undertrycket, till exempel 125/80 mmHg. Man säger att blodtrycket är 125 över 80.

Högt blodtryck (hypertoni)

Förhöjt blodtryck brukar definieras enligt följande:

  • Mild hypertoni: 140–159/90–99 mmHg
  • Måttlig hypertoni: 160–179/100–109 mmHg
  • Kraftig hypertoni: >180/>110 mmHg
  • Isolerad systolisk hypertoni: >140/<90 mmHg

Man delar in hypertoni i två typer, primär och sekundär hypertoni.

Primär hypertoni

Primär hypertoni innebär att man inte kan hitta någon orsak till det förhöjda blodtrycket. Omkring 95 procent av alla fall av förhöjt blodtryck räknas som primär hypertoni. Primär hypertoni smyger sig på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Ofta upptäcks det förhöjda trycket vid en hälsokontroll.

Sekundär hypertoni

I ungefär 5 procent av fallen är det höga blodtrycket ett symptom på andra sjukdomar. Formen kallas sekundär hypertoni. Det kan exempelvis handla om hormonrubbningar eller sjukdom i njurarna. Vissa läkemedel, exempelvis kortison eller p-piller kan orsaka sekundär hypertoni och när unga människor har högt blodtryck finns det ofta anledning att misstänka sekundär hypertoni.

Isolerad systolisk hypertoni

I den västerländska kulturen är det vanligt att blodtrycket ökar med stigande ålder. Den vanligaste typen av högt blodtryck hos äldre kallas isolerad systolisk blodtrycksförhöjning. Det innebär att det övre trycket är högre än 140 mmHg medan det lägre är normalt, det vill säga under 90. För att minska risken för komplikationer är det viktigt att behandla det höga blodtrycket.

Lär dig mer om blodtrycket i Hjärt-Lungfondens blodtrycksskola.

Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om Blodtrycket
Vetenskapligt ansvarig: Peter Nilsson, professor och överläkare vid VO Akut- och Internmedicin, Skånes universitetssjukhus Malmö.
Uppdaterat: 2018-06-19