Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och en stor riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Ett högt blodtryck förvärrar den naturliga åderförfettningsprocessen i kroppen.

Fakta blodtrycket
 • Ett vanligt övertryck är 110-130 mm Hg.
 • Ett vanligt undertryck är 80 mm Hg. 
 • Blodtrycket är trycket som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat.
 • Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.
 • I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen högt blodtryck.
 • Tack vare forskningen  kan vi idag behandla och normalisera blodtrycket.
 • Lär dig mer om blodtrycket i Hjärt-Lungfondens blodtrycksskola.

Blodtrycket anges i två siffror t.ex. 120 över 80. Den första siffran är övertrycket, som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Den andra siffran anger undertrycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Ett vanligt övertryck ligger på omkring 110-130 mm Hg och för undertrycket är ett vanligt värde omkring 80 mm Hg. Det finns ingen specifik gräns för när blodtrycket räknas som högt utan det avgörs i det specifika fallet i samråd med en läkare, 

Nivåer högt blodtryck

Högt blodtryck delas in i olika grader:

 • Mild blodtrycksförhöjning: 140-159/90-99 mmHg
 • Måttlig blodtrycksförhöjning: 160-179/100-109 mmHg
 • Kraftig blodtrycksförhöjning >180/>110 mmHg
 • Isolerad systolisk hypertoni: >140/< 90 mmHg

Man delar in hypertoni i två olika typer, primär och sekundär hypertoni.

Primär hypertoni

Hos det stora flertalet, omkring 95 procent, som lider av förhöjt blodtryck kan man inte finna någon enskild orsak. Den här typen kallas essentiell eller primär hypertoni. Primär hypertoni smyger sig på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Oftast upptäcks den först vid hälsokontroll.

Flera omständigheter kan medverka till det höga blodtrycket. Mellan 30 och 60 procent av blodtrycksvariationen i befolkningen bestäms av ärftliga anlag medan resten beror på omgivningsfaktorer såsom övervikt, stress, matvanor, högt saltintag eller hög alkoholkonsumtion.

Sekundär hypertoni

Ungefär 5 procent får högt blodtryck till följd av andra sjukdomar, så kallad sekundär hypertoni. Den här formen av hypertoni är ett symptom som visar att något inte står rätt till i kroppen, exempelvis på grund av hormonrubbningar eller sjukdom i njurarna. Vissa läkemedel, till exempel kortison eller p-piller, kan orsaka sekundär hypertoni. När grundsjukdomen är botad eller biverkningen av läkemedlet är borta brukar också blodtrycket normaliseras.

När unga människor har högt blodtyck finns det särskild anledning att misstänka sekundär hypertoni. När fett lagras in i en åder och det skapas en förträngning tvingas blodet flyta snabbare för att ta sig förbi – trycket ökar. Det förhöjda blodtrycket skadar i sin tur kärlväggen, vilket kan leda till en inflammatorisk process som i sin tur ytterligare skyndar på åderförfettningsprocessen.

Blodtrycket - markör för åderförfettning

För att blodet ska nå ut till kroppens alla organ och in i de allra minsta kärlen krävs ett visst tryck. Trycket bestäms av hur mycket blod som pumpas runt i kroppen, hjärtats pumpförmåga, och i vilken kondition kroppens alla kärl är. Ett högt övertryck kan vara ett tecken på åderförfettning och anses därför vara den viktigaste markören vid blodtrycksmätning. Ju stelare blodkärlsväggarna är, desto högre är övertrycket.

Det undre trycket ökar vanligtvis parallellt med det övre upp till 60-årsåldern. Därefter sjunker det beroende på att kärlen med åldern blir styvare och mindre elastiska. I den västerländska kulturen är det vanligt att blodtrycket ökar med stigande ålder.

Den vanligaste typen av högt blodtryck hos äldre kallas isolerad systolisk blodtrycksförhöjning. Det innebär att det övre trycket är högre än 140 medan det lägre är normalt, det vill säga under 90. För att minska risken för komplikationer är det viktigt att behandla det höga blodtrycket.

Lär dig mer om blodtrycket i Hjärt-Lungfondens blodtrycksskola.