Anna Fredholm

-Jag kände att det skulle vara en ära att få vara med och bidra till fondens arbete.

Som projektledare är Anna Fredholm ansvarig för bland annat jubileumskampanjen och Hjärtsäkra Sverige. Hon utvecklar koncept och väcker engagemang så att kampanjmålen nås. En dag kan inkludera allt från rapportskrivande till möten med Hjärt-Lungfondens kommunikationsbyråer och uppstartsmöten kring de olika kampanjerna. 

-Jag har världens bästa jobb. Det är så himla kul att tillsammans med enormt kompetenta kollegor vara med och arbeta för att rädda liv. 

Engagemanget är också personligt

Flera närstående har drabbats av hjärt-kärlsjukdomar och det är elva år sedan hennes pappa gick bort i KOL

-För ca 20 år sedan fanns ingen hjälp att få. Forskningen gör framsteg hela tiden och nu hoppas vi med hjälp av SCAPIS kunna upptäcka sjukdomen innan den bryter ut och sätta in individuell behandling. Man ser verkligen hur forskningen kan göra skillnad inom en snar framtid. 

Vill skriva historia

Arbetet är meningsfullt och varje dag känner hon sig stolt över sitt och kollegornas arbete.

-Extra stolt blir jag om Hjärtsäkra Sverige-projektet resulterar i en standard för hjärtsäkra platser och att det blir lag på att det ska finnas hjärtstartare på allmänna platser. Då skriver vi historia.