Hjärt-Lungfondens ledningsgrupp

Hjärt-Lungfondens ledningsgrupp består av sex personer. Här presenteras de lite närmare.

Kristina Sparreljung är Hjärt-Lungfondens generalsekreterare sedan 1 oktober 2014. Innan dess hade hon rollen som insamlings- och marknadschef på Hjärt-Lungfonden sedan 2003. Sin bakgrund har Kristina inom utbildning, försäljning, insamling, marknadsföring och kommunikation. Hon har en DIHM Affärskommunikation, IHM master, LPU ledarskap Handelshögskolan i Stockholm och Executive MBA på Stockholms universitet. 

Bim Boberg är ansvarig för Hjärt-Lungfondens forskningsavdelning. Hon har arbetat mer än tjugo år inom läkemedelsindustrin var av de sista tio åren som avdelnings- och marknadsdirektör - och som medlem i svensk och nordisk ledningsgrupp. Bim har utbildning som distriktsköterska samt marknadsekonom. Efter ett antal år som ledare har hon även avslutat en fyra årig utbildning som organisation- och ledningskonsult på Gestaltakademin i Skandinavien.

Anna Fredholm är Hjärt-Lungfondens marknadschef med ansvar för varumärke och kampanjer. Under sina tre första år på Hjärt-Lungfonden har hon ansvarat för fondens stora specialprojekt Hjärtsäkra Sverige. Anna har tidigare jobbat på Loud som projektledare med bland annat Stiga och Swedoor och som kommunikationskonsult på BNG Sweden med kunder som Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket, Region Dalarna, Försvarsmakten fem 5 år och innan dess 15 år med Danske Banks etablering i Sverige.

Katarina Gunsell är Hjärt-Lungfondens ekonomichef och har arbetat på Hjärt-Lungfonden sedan 2004. Hennes ansvar har växt från ekonomi till att även omfatta IT och internservice. Innan Katarina kom till Hjärt-Lungfonden arbetade hon som ekonomikonsult på Actit i olika roller som redovisningsansvarig, controller och ekonomichef.

Anna Sjödin är chef för relationer och har tidigare arbetat som PR-ansvarig på Hjärt-Lungfonden. Innan dess var hon informationsansvarig på Bring Citymail och har även arbetat som marknadskommunikatör i fastighetsbranschen, som projektledare på kommunikationsbyråer och som IT-konsult på Accenture. 


Karolina Sjöstedt är Hjärt-Lungfondens insamlingschef och har arbetat på Hjärt-Lungfondens insamlingsavdelning sedan 2008, senast som gruppledare för Hjärt-Lungfondens kampanjer. Karolina har tidigare arbetat med marknadsföring och försäljning på Disneys marknadsavdelning under fyra år samt på design-, reklam och eventbyråer under sammanlagt fem år. 

Sidan senast uppdaterad 2015-09-08