Ledningsgrupp

Hjärt-Lungfondens ledningsgrupp består av följande personer.

Kristina Sparreljung - Generalsekreterare
kristina.sparreljung@hjart-lungfonden.se
08-566 24 245

Bim Boberg - Chef forskning/projektledare SCAPIS
bim.boberg@hjart-lungfonden.se
08-566 24 202 

Anna Fredholm – Chef Marknad
anna.fredholm@hjart-lungfonden.se
08-566 24 213

Katarina Gunsell - Ekonomichef
katarina.gunsell@hjart-lungfonden.se 
08-566 24 209 

Nadia Forslund - Chef Insamling
070-854 42 48 

Karolina Sjöstedt – Chef Insamling (föräldrarledig)
karolina.sjostedt@hjart-lungfonden.se
08-566 24 225

Här hittar du mer information om de som ingår i Hjärt-Lungfondens ledningsgrupp.