Intervju med Kristina Sparreljung

Läs intervjun med Kristina Sparreljung som gjordes inför att hon tillträdde som generalsekreterare den 1 oktober 2014.

Grattis till tjänsten som generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, Kristina Sparreljung! Vad tror du gjorde att valet landade på just dig?
Jag tror att min erfarenhet, kunskap och djupa engagemang var viktiga orsaker till att valet föll på mig.

Du kommer närmast från tjänsten som insamlings- och marknadschef för Hjärt-Lungfonden. Hur tycker du att insamling av pengar till forskning skiljer sig från ”vanlig” marknadsföring och försäljning?
Forskning som räddar liv är en oerhört viktig investering för mänskligheten. En fantastisk och spännande produkt! Men också svårsåld. Hushållen skänker idag 0,3 procent av sin konsumtion till insamlingsorganisationer med 90-konto. Det motsvarar 5,2 miljarder kronor. Samtidigt konsumerar vi sötsaker och glass i Sverige för 23,6 miljarder kronor*. Bättre än så kan jag inte beskriva vilka utmaningar vi står inför idag. 

Hur tror du att Hjärt-Lungfondens givare kommer att märka att du har tagit över som generalsekreterare?
Jag tänker att det är viktigt att vi ännu tydligare ska visa våra givare vad vi använder deras gåvor till. Vi ska bli ännu bättre på att berätta för dem på vilket sätt de bidrar till bättre behandling, diagnostik och vård för de drabbade. Vi måste också bli bättre på att förklara behoven av och nyttan med mer forskning för alla som inte är givare idag.

Vad har du för mål för Hjärt-Lungfonden?
Hjärt-kärlsjukdomar är i dag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Eftersom sjukdomarna berör så många människor, både drabbade och anhöriga, är mitt mål som ny generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden att vi ska kunna dela ut pengar till all den fina forskning som behöver anslag från oss. Idag kan vi tillgodose mindre än en femtedel av den summa som forskarna frågar efter.

Du har personliga erfarenheter av hjärt-kärlsjukdom – vilka?
När jag var 8 år fick min pappa som då var 39 år sin första hjärtinfarkt. Den följdes av en ständig oro hos mig och hela familjen för pappas hälsa fram till den dag han dog i sviterna efter en av flera infarkter ett antal år senare. Pappa dog en för tidig död i en infarkt som drabbade honom när han var ensam hemma. Han kunde inte röra sig och det blev mycket akut. Sådana upplevelser sätter sina spår.

Vilken är forskningens största utmaning idag?
Min förhoppning är att vi med forskningens hjälp ska kunna hitta personer som riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom - innan de drabbas - så att vi kan sätta in rätt behandling anpassad efter individens behov. På så sätt kan vi rädda fler liv och ge människor fler friska år. Forskningsstudien SCAPIS kan med hjälp av Sveriges alla givare göra det möjligt.

*Källa:  Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII