Från gåva till forskning

Tack vare era gåvor fick fler än hundra forskare anslag på totalt 351 miljoner kronor från oss under 2018. Våra forskare för oss närmare vår vision: en värld fri från hjärt-lungsjukdom.

Här kan du läsa om aktuell forskning, hur Hjärt-Lungfonden arbetar och hur din gåva används för att göra så stor nytta som möjligt för de som drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

SCAPIS - en världsunik kunskapsstudie

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga. Projektet ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott.

Aktuell forskning

Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag kan Hjärt-Lungfonden löpande stödja över 250 olika forskningsprojekt. Projekt som annars inte vore möjliga och som för oss närmre målet att besegra hjärt- och...

Milstolpar hjärtforskningen

Dagens avancerade hjärtsjukvård är resultatet av ett oräkneligt antal forskartimmar, både i Sverige och utomlands. Här nedan berättar vi om några av milstolparna.

Din gåva stödjer

Tack vare generösa privatpersoner och företag kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till över 250 forskningsprojekt! Forskning som annars inte vore möjlig.

Våra forskningsmål

Hjärt-Lungfonden bekämpar vår tids stora folksjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar. Här nedan hittar du våra elva mål för hjärt- och lungforskningen i Sverige.

1,9 miljoner lever med lungsjukdom

Nära var femte svensk lever med sjukdom i lungorna. Det visar Hjärt-Lungfondens nya lungrapport. Att undersöka lungornas funktion bör därför bli rutin på vårdcentralerna och forskningen behövs för att hitta bättre...

Hjärt-Lungfonden har 90-konto

Vårt arbete för att bekämpa hjärt- och lungsjukdom är helt beroende av dina och andra personers gåvor, verksamheten får inget statligt stöd. Det är en självklarhet för oss att vara tydliga med våra kostnader och vilka...

Du bidrar till viktiga framsteg

Tack vare stödet från privatpersoner har forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdom under 2017 fått mer stöd än någonsin tidigare. Över 250 forskningsprojekt är just nu igång tack vare alla som gjort valet att ge...