Finns det samband mellan stroke och diabetes?

Diabetes ökar risken för att drabbas av stroke och komplikationerna kan också bli svårare. God blodsockerkontroll är viktigt för att minska risken.

Professor Jan Nilsson