Ska man avstå från att skaffa hund om man är pollenallergiker?

Om man utvecklat en allergi mot någonting så är risken ökad att utveckla allergi även mot andra allergen. Om man t.ex. är allergisk mot pollen är därför risken ökad att man utvecklar allergi mot hund om man kommer i daglig kontakt med hundar.
Hos barn som inte är allergiska från början och växer upp med husdjur är risken att få allergi inte ökad utan tycks snarare vara mindre än för barn som inte växer upp med djur.

Professor Kjell Larsson