Johan fick skolan att satsa på Hjärt-lungräddning

Elever och personal på Sätoftaskolan i Höör har utbildats i hjärt-lungräddning tack varje ett initiativ från fjortonårige Johan. Nu står företagen i Höör på tur.

Utbildning i hjärt-lungräddning står i läroplanen

Fjortonårige Johan Månsson Christell på Sätoftaskolan i Skånska Höör, upptäckte genom en skoluppgift i årskurs 6, att kunskaperna inom hjärt-lungräddning (HLR) var mycket bristfälliga hos både elever och personal på hans skola. Han uppmärksammade även att läroplanen inte hade följts. I denna står det att du ska ha gjort HLR i grundskolan. Johan informerade kommunen och fick till ett möte med politikerna som inte hade en aning om de dåliga HLR-kunskaperna på skolan. Efter mötet lade kommunen en budget som gick till att utbilda kommunens gymnastiklärare till HLR-instruktörer med hjälp av Lifehelp i Helsingborg, köpa in fyra HLR-dockor, samt en övningshjärtstartare.

Samarbete med företag

Därefter kontaktade Johan många olika företag och fick bland annat svar från Techmedico, som samarbetar med Hjärt-Lungfonden i projektet Hjärtsäkra Sverige. Techmedico bestämde sig för att tillsammans med sin återförsäljare Life Help skänka en HLR- utbildning till eleverna i årskurs sju på Sätoftaskolan. Laerdal Medical skänkte under utbildningsdagen en hjärtstartare till skolan.

Arbetet fortsätter

Utöver detta har Johan arrangerat en blåljusdag och målet är att alla elever i årskurs sju ska lära sig att hantera olika risker och säkerhetsfaktorer i samhället. Johan ligger även bakom Facebook-sidan "Vi som kan HLR". Johan har inte tänkt stanna där, utan har börjat planera utplacering av hjärtstartare på torget i Höör, som allmänheten ska kunna komma åt dygnet runt. Han har också som mål, att personalen i butikerna runt torget ska utbildas i HLR, samt kommer att inleda en stroke- kampanj.

Vill just du veta mer om Johans HLR arbete i Höör? Tveka inte att kontakta honom: johanchristell@hotmail.se tel. 0768/387738.

Håll ögonen öppna. Ni kommer att se mer av denne driftige unge man framöver.