Sex miljoner till ung forskare

Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare går i år till Lars Maegdefessel. Han får anslaget för sin forskning om att förebygga åderförfettning.

Det är en stor ära för mig att bli uppmärksammad på det här sättet. Anslaget från Hjärt-Lungfonden ger enorma möjligheter för mig att synliggöra min forskning och att få arbeta tillsammans med de allra främsta forskarna, säger Lars Maegdefessel, medicine doktor vid institutionen för medicin, Karolinska institutet i Stockholm.

Ny behandling av åderförfettning i fokus

Lars Maegdefessel forskar om en molekyl vid namn mikroRNA och dess betydelse för utveckling av åderförfettning. Målet med forskningen är att ta fram nya behandlingsmetoder för att minska antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdom, framförallt vad det gäller åderförfettning och bråck på stora kroppspulsådern.

Lars Maegdefessels forskning är mycket intressant och kan få stor betydelse för alla som riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-Lungfondens målsättning med forskningsanslaget är att skapa förutsättningar för yngre forskare att få ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Om Prins Daniels forskningsanslag

Tack vare generösa gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden årligen dela ut Prins Daniels forskningsanslag på sex miljoner kronor. Vem som får anslaget bedöms av Hjärt-Lungfondens forskningsråd som väljer ut en mottagare som är under 40 år och vars forskning bedöms leda till ny behandling och få stor betydelse för patienter. 

Läs mer om Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare.

Se filmen om förra årets mottagare Fredrik Bäckhed.