Ny forskning kan rädda livet på diabetessjuka

I Sverige har uppskattningsvis 450 000 personer diabetes och riskerar att drabbas av diabetisk njursjukdom. Nu har en forskare med stöd av Hjärt-Lungfonden tagit fram en ny behandling som ska befria de drabbade från plågsamma dialysbehandlingar och minska dödligheten.

Länge har man trott att högt blodsocker är det som försämrar njurfunktionen vid diabetisk njursjukdom. Men genom studier på möss med diabetisk njursjukdom har Ulf Eriksson och hans kollegor upptäckt att det i stället har att göra med fettansamlingar i njurarna.

Nu har forskarna lyckats minska fettansamlingen i njurarna på möss och på det sättet fått vissa celler i njurarna att svara på insulin och förhindra att njurfunktionen försämras.

– I dag finns få behandlingsalternativ för den som drabbas av diabetisk njursjukdom. Hjärt-Lungfondens stöd har varit avgörande för min forskning och för att få fram den nya behandlingsmetoden, säger Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Ulf Eriksson, som står bakom forskningen tilldelades Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor 2012.