Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige

Allt fler företag ser hjärtstartare som något självklart. Och allt fler politiker diskuterar frågan. Sverige har nu som första land i Europa lyckats skapa en svensk standard avseende Hjärtsäker zon.

I takt med att branschen växer och blir alltmer etablerad, ökar behovet av ramar och riktlinjer. Någon behöver ta ansvar för branschens frågor och utveckling. Därför har Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige, BFHS, bildats.

BFHS har som syfte att samla branschen i ett gemensamt, oberoende forum för att leda opinion och utveckla marknaden, med målsättningen att ”Hjärtsäker zon” ska bli lag i Sverige. Ytterst verkar BFHS för att fler ska överleva ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

Som medlem får du som utbildare en kvalitetsstämpel på att ditt företag följer branschrådets stadgar och rekommendationer. Du får även möjlighet att ta del av Hjärt-Lungfondens varumärke Hjärtsäker zon genom ett årligt bidrag till hjärtforskningen.

Så får du använda märket Hjärtsäker zon
Viktiga resultat för Hjärsäkra Sverige
BFHS hemsida