Vad händer när jag snusar?

En grafisk bild av en blodtrycksmätare

Snusets nikotin tas upp av blodkärlen i munhålan och ger en omedelbar höjning av blodtryck och hjärtfrekvens. Samtidigt stressas ämnesomsättningen genom ökad insöndring av adrenalin och andra stresshormoner.

Studier visar att snus har en skadlig effekt på blodkärlens innerväggar, något som är negativt för hjärt-kärlhälsan. Om man drabbas av en hjärtinfarkt ökar risken att dö under det närmaste året för den som fortsätter att snusa jämfört med den som slutat. För den som snusar en dosa om dagen eller mer, fördubblas risken att drabbas av typ 2-diabetes. Snusning hos gravida ökar risken för missfall, havandeskapsförgiftning, låg födelsevikt, missbildningar och andningsstörningar.

Start5 / 12