Stresshantering minskar risk för ny hjärtinfarkt

Diagram visar hur stresshantering minska risk för ny hjärtinfarkt

362 svenska män och kvinnor som tidigare haft en hjärtinfarkt ingick i en studie där hälften (170 personer) lottades till sedvanlig behandling medan den andra hälften (192 personer)fick stresshanteringstillägg i form av kognitiv beteendeterapi. Studiedeltagarna i stresshanteringsgruppen bjöds in till två timmar långa träffar vid 20 tillfällen det första året. Man följde alla i register under åtta år och fann att de som fick hjälp med stresshantering hade en kraftigt minskad risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller annan hjärt-kärlsjukdom.

Källa:
Gulliksson M et al. Arch Intern Med. 2011;171(2):134–40.

Start10 / 17