Stress rubbar hormonbalansen

Ansikte med arg gimas och text om stress

Stress leder till rubbad hormonbalans som i sin tur kan ge många olika typer av fysiska och psykiska besvär. Vi blir okänsligare för insulin, vissa människor får ett påslag av adrenalin och noradrenalin medan andra får en rubbad kortisolbalans.

Start5 / 17