Olika typer av stressreaktioner

Grafisk bild på stressad hjärna
Grafisk bild på arg hjärna
Stressad person med grafik som visar röriga tankar

Olika människor reagerar olika på stress, reaktionerna kan variera över tid och är olika i olika situationer. Det finns också en ärftlighet kopplad till hur vi reagerar på stress. Man skiljer också på tankemässiga, känslomässiga och beteendemässiga stressreaktioner.

Start6 / 17