Stress är kopplat till kortare telomerer

Telomerer och text om vad som påverkar dem negativt

Många tvärsnittstudier visar att sömnrubbning, skiftarbete, sömnapné, oro och depression är förknippat med kortare telomerer.

Källa:
Prather AA et al. J Aging Res. 2011;2011:721390.
Liang G et al. PloS One. 2011;6(8):e23462.
Barceló A et al. Respir Med. 2010;104(8):1225–9.
Lin PY et al. J Psychiatr Res. 2016;76:84-93.

Start8 / 17