Vad sömnrubbning leder till

Vad sömnrubbningar leder till

Sömnrubbning kan leda till uttalad trötthet som inte är samma sak som sömnighet. Sömnbrist märks inte direkt utan först 10–15 timmar efter utebliven sömn och visar sig i form av koncentrationssvårighet, humörsvängningar och vid kronisk sömnstörning i form nedstämdhet, minnesstörningar, oro, ångest, depression, minskad stresstolerans, sänkt psykomotorik, sänkt smärttröskel, impotens eller minskad sexlust, bukfetma, typ 2 diabetes och hjärtsjukdom.

Start16 / 17