SMART väg till livsstilsförändring

SMART-modellen

Använd SMART-modellen när du planerar din livsstilsförändring.

  • S står för Specifikt, dvs. du ska inte bara tänka att ”nu ska jag äta mera hälsosamt och röra mig mer” utan i stället bestämma dig för att ändra något konkret som till exempel byta från franskbröd till fullkornsbröd och att alltid ta trapporna i stället för hissen.

  • M står för Mätbart, till exempel hur många fullkornsskivor du ska äta och hur många trappor du ska gå per vecka.

  • A står för Angeläget och det betyder att ditt mål ska kännas angeläget just för dig och

  • R står för Realistiskt. Det är vanligt att man sätter upp för höga mål och det gör att många ger upp därför att det känns för jobbigt. Sätt ribban så lågt att målet inte går att missa och höj sedan försiktigt efter hand.

  • T, slutligen står för Tidsbegränsat. Bestäm till exempel till exempel att du ska gå i trappan till jobbet under två veckor och gör sedan en avstämning och se hur det har gått. Välj ett rimligt mål och en tidpunkt som inte ligger för långt bort.

Start13 / 15