Hälsosam mat förebygger hjärt-kärlsjukdom hos individer med ökad risk

Diagram visar att olivolja och nötter minskar risk för hjärt-kärlsjukdom

En omfattande primärpreventiv undersökning från Spanien visar att man med hälsosam mat kan förebygga insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Studien gjordes på män och kvinnor som på grund av typ 2 diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt eller bukfetma hade ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 7447 spanska män och kvinnor i åldern 55–80 år (57 % kvinnor) lottades till tre olika grupper:

1. Medelhavsmat + extra olivolja

Till individerna i en grupp gav man rådet att äta ännu mer medelhavslikt och de fick dessutom ett extra tillskott i form av gratis extra virgine olivolja. Man skulle använda cirka en liter olivolja per vecka.

2. Medelhavsmat + extra nötter

Individerna i grupp två fick rådet att äta mer medelhavslikt med en extra dos av nötter och mandel. Gruppen fick gratis valnötter, hasselnötter och mandel under fem år och rekommenderades äta cirka 30 g per dag.

3. ”Ät som vanligt men mindre fett”

Den tredje gruppen fungerade som kontrollgrupp och fick rådet att äta som förr men hålla igen på allt fett.

Efter 4,8 år fann man att individerna i de båda grupperna som fått råd om medelhavsmat och extra tillskott av olivolja eller nötter hade 30 procent lägre risk att insjukna i hjärtinfarkt eller stroke. Man fann också att riskminskningen gällde alla, dvs. oberoende av kön, övervikt, höga blodfetter eller något annat.

Källa:
Estruch R et al. N Engl J Med. 2018;378(25):e34.

Start7 / 42