Glykemiskt index

Diagram över glykemisk index

Glykemiskt index (GI) mäter blodsockersvaret under tre timmar efter tillförsel av 50 g kolhydrat. Den schematiska bilden visar att ris, pasta eller korngryn ger en lägre blodsockerkurva än vitt bröd och har ett lägre glykemiskt index. GI för vitt bröd är lika med 100, för ris cirka 70-80 och för pasta cirka 60 och för korngryn cirka 35. Observera att glykemiskt index för olika typer av ris och pasta kan variera avsevärt beroende på bland annat innehåll av fibrer och protein.

Start21 / 42