Använd glykemiskt index med förstånd

Information om glykemiskt index och tallrikar med mat

I praktiken ser man en stor variation i blodsockerstegring efter intag av föda. Det är viktigt att minnas att vi inte äter enskilda näringsämnen utan så gott som alltid i kombination med andra livsmedel och näringsämnen. Måltidens sammansättning kommer att påverka intagets totala glykemiska index. Även blodsockernivån före måltiden spelar roll. Andra faktorer som påverkar indexet är mängden mat, innehåll av fett och protein, tillverkning med mera.

Start22 / 42