Förbud mot förbud

Kriterier för ett framgångsrikt samtal om matvanor

Sättet som vi pratar om mat med patienten, speglar ofta vårt eget förhållande och vår egen attityd till mat och matvanor. För framgångsrik livsstilspåverkan krävs att vi kan lägga våra personliga värderingar åt sidan och hålla oss till vetenskapligt vederlagda fakta. Våra egna värderingar är oviktiga medan patientens uppfattning däremot är av stor betydelse för effektiv behandling. Genom att lyssna och anpassa råden till patientens person och situation, blir det möjligt att fånga dennes intresse och engagemang för livsstilsförändringar.

Förbud och pekpinnar bör undvikas. Bättre att ge förslag på vad man bör lägga till sina matvanor istället för att fokusera på vad man bör ta bort. Och råden bör helst vara enkla, konkreta och inte alltför många till antalet.

För att råd om mat ska bli trovärdiga, är det viktigt att alla vårdgivare ger samma budskap. Det kan vara svårt att hålla alla detaljer i huvudet och därför kan hjälpmedel i form av bilder, diagram, broschyrer med mera, komma väl till pass.

Uppföljningen – slutligen – är kanske den enskilt viktigaste delen i arbetet med livsstilspåverkan. Här ges möjlighet att svara på frågor och följa upp effekter av förändrade matvanor, till exempel förändrat blodtryck, blodfett, midjemått med mera. Effekter som kan vara starkt motiverande för fortsatta ansträngningar.

Start33 / 42