Dags för en hälsokontroll?

Ett stetoskop

En hälsokontroll brukar vara ett bra sätt att bli motiverad till livsstilsförändring. En hälsokontroll kan utföras på vårdcentraler, hos företagsläkare eller på apotek. Viktigaste delen i kontrollen är hälsosamtalet. Att få hjälp att tolka resultaten och att tillsammans med sjukvårdspersonal diskutera lämpliga åtgärder och uppföljning.

Start10 / 15