Register ska korta köer vid sömnapné

Ett kvalitetsregister för CPAP-behandling vid sömnapné ska förhoppningsvis snabba upp behandlingen av dem som lider av andningsuppehåll i sömnen.

Blad som hjärta

I dag är väntetiden för CPAP-behandling mellan ett och två år, vilket anses orimligt. Sömnapné ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och CPAP är den överlägset mest effektiva behandlingen. Den går till så att patienten sover med en mask över näsan. Masken är kopplad till en luftpump som skapar övertryck i luftvägarna så att de inte faller samman när musklerna slappnar av under sömnen.

Kvalitetsregistret startades i somras och hittills har ett tiotal kliniker anslutit sig. Registerhållare är Bengt Midgren, överläkare vid lung- och allergikliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Illustration av sömnapné

Om Sömnapné

Sömnapné är en folksjukdom och innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Andningsuppehållen stör sömnen och du blir ofta trött på dagarna.

Lär dig mer om Sömnapné