Register ska korta köer vid sömnapné

Ett kvalitetsregister för CPAP-behandling vid sömnapné ska förhoppningsvis snabba upp behandlingen av dem som lider av andningsuppehåll i sömnen.

Blad som hjärta

I dag är väntetiden för CPAP-behandling mellan ett och två år, vilket anses orimligt. Sömnapné ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och CPAP är den överlägset mest effektiva behandlingen. Den går till så att patienten sover med en mask över näsan. Masken är kopplad till en luftpump som skapar övertryck i luftvägarna så att de inte faller samman när musklerna slappnar av under sömnen.

Kvalitetsregistret startades i somras och hittills har ett tiotal kliniker anslutit sig. Registerhållare är Bengt Midgren, överläkare vid lung- och allergikliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.