”Redan vid lindriga fall av sömnapné finns en ökad risk för stroke”

Många pusselbitar saknas för att klarlägga sambanden mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom. Docent Karl Franklin har med sin forskning bidragit till att göra flera samband tydligare.

Manlig läkare i blå sjukhuskläder

Under tio års tid följde docent Karl Franklin tillsammans med docent Thomas Mooe i Östersund 400 patienter med kärlkramp för att kartlägga om det fanns någon koppling till sömnapné.

– Studien visade att de som hade både kärlsjukdom och sömnapné löpte tre gånger så hög risk att drabbas av stroke.

CPAP under operationer

I dag får Karl Franklin medel från Hjärt-Lungfonden för att undersöka hur patienter med sömnapné påverkas vid en större operation, och om sömnapné medför en ökad risk för komplikationer i hjärta, kärl och lunga när patienten blir nersövd.

– Detta är ett helt nytt område där vi undersöker både om patienter med sömnapné som opereras för tjocktarmscancer har en svårare cancerform och om användningen av en CPAP eller annan andningsapparat under operationen kan förhindra komplikationer. 

Projekt som stöds av Hjärt-Lungfonden

I ett annat projekt, som också stöds av Hjärt-Lungfonden, undersöker han i ett samarbete mellan Umeå och Uppsala hur personer med sömnapné påverkas vid uppehåll i behandlingen med CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Vad händer med hjärta och kärl om patienter inte använder sin CPAP på en vecka?

Mer forskning behövs för att få svar på alla frågor. Lika viktigt är det, enligt Karl Franklin, att öka kun­skapen kring redan kartlagda samband.

– Vi vet i dag att det redan vid lindriga fall av sömnapné finns en ökad risk för stroke och högt blodtryck. En utmaning är att få svensk hjärtvård att engagera sig mer i dessa patienter. Kötiderna till utredning är långa, särskilt inom den offentliga vården. Vi behöver göra fler läkare och patienter medvetna om riskerna med sömnapné, så att fler utreds och får behandling.

Personligt

Namn: Karl Franklin

Titel: Universitetslektor, överläkare och specialist i lungmedicin, sömnmedicin och kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Bor: I Umeå och i Stockholm

Familj: Fru och två vuxna barn

Intressen: Skidor, både utför och längd, och så dans. Bjuder gärna upp till argentinsk tango, kubansk salsa och folkdans. 

Dold talang: Bra på att snickra