Övervikt stor risk för sömnapné

Sömnapné är en sjukdom som alltid funnits, men som uppmärksammades av sjukvården först i slutet av 1980-talet. Eftersom övervikt och fetma är de vanligaste riskfaktorerna för sömnapné i västvärlden, ökar sjukdomen i takt med att befolkningen blir allt mer överviktig.

Kvinna med brunt hår och glasögon i brun skinnfåtölj

− Om man jämför olika befolkningsgrupper ser man tydligt att sömnapné är betydligt vanligare i grupper där fetman är utbredd, säger Eva Lindberg, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning, vid Uppsala universitet.

− Samtidigt är det viktigt att betona att sömnapné kan ha många andra orsaker och även förekommer hos både normal- och underviktiga personer.

Koppling sömnapné och hjärt-kärlsjukdom

Det finns en koppling mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom och det är ett skäl till att det är viktigt att behandla sjukdomen.

− Det finns två skäl till att behandla – dels att förebygga hjärt-kärlsjukdom, dels att bota den dagtrötthet som många drabbade lider av och som innebär stora risker för trafik- och arbetsplatsolyckor, säger Eva Lindberg.

Positivt lufttryck i svalget

− Det är inte alltid de dagtrötta som har störst risk för hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt är de som inte är dagtrötta tyvärr svårast att motivera till att använda CPAP, säger Eva Lindberg.

CPAP är en övertrycksandning med mask, som skapar ett positivt lufttryck i svalget för att hålla andningsvägarna öppna under sömn.

Kan vara mer skadligt för yngre

− För oss forskare är en av utmaningarna att identifiera vilka typer av sömnapnépatienter som löper störst risk om de inte får behandling. Vi behöver även ta reda på vad det är hos sömnapnén som är farligt, är det antalet andningsuppehåll eller den syrebrist som uppstår? Frågan är också om sömnapné är farligare under ett visst skede av livet. Det finns studier som tyder på att sömnapné hos unga är mer skadligt än när sjukdomen uppträder hos äldre, säger Eva Lindberg.

Illustration av sömnapné

Om Sömnapné

Sömnapné är en folksjukdom och innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Andningsuppehållen stör sömnen och du blir ofta trött på dagarna.

Lär dig mer om Sömnapné