Stor utmaning att hitta orsaken till sarkoidos

Den stora utmaningen för sarkoidosforskarna är att finna det ämne eller de ämnen som utlöser sjukdomen. Johan Grunewald, professor i experimentell lungmedicin vid Institutionen för Medicin, Karolinska institutet, är en av dem som söker upphovet till den gåtfulla sjukdomen.

Man med glasögon och beige kavaj

− Vi vet att det finns en genetisk komponent och att förekomsten av sarkoidos skiljer sig såväl mellan etniska folkgrupper som geografiskt. Studier av immunförsvaret pekar på att patienterna reagerat mot något specifikt ämne, men vi vet ännu inte vad detta är, säger Johan Grunewald.

På Karolinska institutet har man identifierat ett ämne i kroppens celler som man tror kan vara målet för den immunreaktion som man finner vid sarkoidos, men det krävs mer forskning för att få visshet.

16 000 svenskar har sarkoidos

− Sedan kan nästa steg bli att utveckla ett sätt att dämpa eller blockera immunreaktionen, säger Johan Grunewald.

Parallellt med jakten på orsaken till sarkoidos arbetar forskarna med att försöka utveckla effektiva behandlingsmetoder, något som saknas i dag.

Sarkoidos omtalas inte så ofta, men i Sverige finns omkring 16 000 personer med den gåtfulla sjukdomen. Omkring 1 200 insjuknar årligen i sarkoidos.

Nedsatt lungfunktion kan bli permanent

En del sarkoidospatienter får nedsatt lungfunktion för resten av livet. Forskningen kring sjukdomen är därför angelägen. Dessutom kan sjukdomen komma att ha betydelse som modell för andra, vanligare förekommande inflammatoriska sjukdomar både i och utanför lungorna.