Så ska forskarna kunna förutsäga sarkoidos

Sarkoidos är en fascinerande sjukdom eftersom man ännu inte har hittat vad som orsakar den. Det var en av anledningarna till att Johan Grunewald, professor i experimentell lungmedicin vid Karolinska Institutet, intresserade sig för sjukdomen.

Forskare i kavaj vid sitt skrivbord

Personligt Grunewald

  • Familj: Hustru och två vuxna söner. 

  • Bor i: Stockholms innerstad. 

  • Fritidsintressen: Spel som exempelvis schack, Alfapet eller kort samt idrott i de flesta former, mer förr än nu. Tittar gärna på fotboll. 

  • Dold talang: ”När sönerna var yngre var jag duktig på att laga deras leksaksgubbar. Jag stelopererade höfter och limmade fast huvuden. Det är det närmaste jag kommit kirurgverksamhet.”

Sarkoidos kan dyka upp plötsligt eller smygande, och kan försvinna med eller utan behandling. Orsaken till sarkoidos är fortfarande okänd och den brukar därför kallas ”den gåtfulla sjukdomen”. Det var en av anledningarna till att Johan Grunewald, professor i experimentell lungmedicin vid Karolinska Institutet, blev intresserad av just sarkoidos.

− Jag forskade inom området immunologi och vi hittade spännande fynd som ledde till ett långvarigt samarbete med sarkoidosforskaren Anders Eklund på KI. Vi såg båda en utmaning i att försöka lösa gåtan kring sarkoidos.

Sarkoidos kan påverka olika organ

I Sverige har cirka 16 000 personer sarkoidos och varje år insjuknar ungefär 1 200 personer i sjukdomen. I minst nio fall av tio drabbar sjukdomen lungorna, och ibland även andra organ som ögon, hud och hjärta. En variant som kallas Löfgrens syndrom är trots akut feber, hosta och svullna fotleder en lindrig form av sjukdomen.

De flesta tillfrisknar inom ett halvt till ett år. I andra fall kan sarkoidos ge långdragen hosta, andfåddhet och i värsta fall bestående nedsättning av lungfunktionen. Johan Grunewalds forskargrupp letar efter orsaken till sarkoidos.

− Vi har hittat en ärftlig komponent som kan förutsäga sjukdomsförloppet. Men det ämne, eller de ämnen, som kan tänkas utlösa sjukdomen är fortfarande okända, säger han.

Riskfaktorerna för sarkoidos ska utredas

Jakten fortsätter och forskargruppen hoppas hitta en lösning, bland annat genom samarbete med en amerikansk grupp som har utvecklat en speciell teknik för att hitta ämnen som kan utlösa sjukdomen. Johan Grunewalds grupp har också hjälp av ett stort register med tillhörande patientprover. I samarbete med epidemiologer pågår ett projekt för att hitta riskfaktorer för sarkoidos och kartlägga de långsiktiga konsekvenserna av sjukdomen.

− Hur stark är den ärftliga komponenten? Kan sarkoidos öka risken för hjärtsjukdom och cancer? Vi behöver veta mer och det här är några av frågorna vi vill försöka ­besvara, säger Johan Grunewald. Han påpekar också hur viktigt Hjärt-Lungfondens stöd har varit och fortfarande är.

− Jag fick tidigt både anslag och en forskartjänst och det möjliggjorde min forskarkarriär.