Monocyter kan vara lösningen för dem som drabbas av sarkoidos

Blond kvinna i svart kavaj

Studien kring lungsjukdomen sarkoidos leds av Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid Karolinska institutet.

Nya resultat från en svensk studie visar att celltypen monocyter på sikt kan ge säkrare diagnostik och förbättrade behandlingsmetoder för de som lever med lungsjukdomen sarkoidos. I dag lever omkring 16 000 personer i Sverige med sarkoidos.

Studien är genomförd med stöd av Hjärt-Lungfonden.

– Om vi tidigare identifierar vilka personer som riskerar att drabbas allvarligt av sjukdomen kan det förhoppningsvis leda till förebyggande och mer effektiv behandling. Hjärt-Lungfondens anslag har gett oss möjligheten att bedriva denna forskning som på sikt kan leda till att färre svenskar blir kroniskt sjuka i sarkoidos, säger Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid Karolinska institutet.

De nya resultaten visar hur monocyter, en typ av vit blodkropp, kan vara en viktig markör för att förstå den inflammatoriska processen i sarkoidos. Monocyterna kan också användas för att förutspå vilka patienter som riskerar utdragen sjukdom. Kunskap om monocyternas roll i sarkoidos har tidigare varit mycket begränsade. Studien har genomförts i samarbete med lungmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset på prover från sarkoidospatienter som följts över tid. 

– Sarkoidos är en gåtfull sjukdom som kan leda till permanent nedsatt lungfunktion och svårt lidande för de människor som drabbas. Anna Smed Sörensens forskning är ett viktigt steg på vägen för att fler sarkoidospatienter ska kunna få effektiv behandling och leva friskare liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som oftast drabbar lungorna och kan påverka andningskapaciteten. Det är ännu okänt vad som orsakar sjukdomen och det finns idag inget botemedel. Insjuknandet sker främst mellan 30 och 60 års ålder och i Sverige diagnosticeras ungefär 1 200 personer årligen med sarkoidos. Totalt lever omkring 16 000 personer i Sverige med sjukdomen. 

En del av de drabbade tillfrisknar av sig själva inom ett par år, medan andra kan få betydande skador på lungorna – undantagsvis så illa så att en transplantation krävs. Varje år avlider ett 30-tal svenskar i sjukdomen.  Sverige är det land i världen som uppmätt flest drabbade per år av sarkoidos och störst antal personer som lever med sjukdomen. 

Studien som leds av docent Anna Smed Sörensen har nu accepterats för publikation i den ansedda tidskriften European Respiratory Journal.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om sarkoidos.

Läs mer här
Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu