Molekylär forskning kan hjälpa en halv miljon KOL-drabbade

År 2019 delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, 15 miljoner kronor, till lungforskaren Åsa Wheelock.

Kvinnlig forskare vid skrivbord

Forskaren Åsa Wheelock och hennes team vill med sin molekylära forskning förbättra och individanpassa diagnos och behandling av KOL.

Genom att studera lungor på molekylär nivå hoppas hon kunna dela in KOL-patienter i underkategorier, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandling för de 400 000–700 000 svenskar som lever med KOL.

– I dag är KOL en paraplydiagnos som rymmer många patienter med något slags lungobstruktion. Målet med vår forskning är att definiera flera olika undergrupper, för att i framtiden kunna utveckla individanpassad medicinering. Hjärt-Lungfondens anslag är ett otroligt lyft för vår forskning och gör att vi kan komma i gång med projektet snabbare, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet.

3 000 dör i KOL

Varje år dör omkring 3 000 personer i Sverige av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I dag saknas botemedel mot sjukdomen, i stället ordineras patienter till exempel rökstopp, motion och symtomlindrande läkemedel. Uppemot 25 procent av landets KOL-patienter har aldrig rökt, och en av forskningens stora utmaningar är att förstå varför de drabbas.

Säkrare diagnos

Åsa Wheelocks forskningsteam analyserar bland annat lungorna hos icke-rökande KOL-patienter, med målet att kunna identifiera olika typer av sjukdomen på molekylär nivå. För sin forskning tilldelas Åsa Wheelock Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, med motiveringen ”Forskningen kan leda till säkrare diagnos, nya effektiva behandlingsformer, reducerade sjukvårdskostnader och minskat lidande för personer med KOL”.

– Trots att allt fler svenskar dör i KOL vet vi relativt lite om sjukdomen. Åsa Wheelocks studier kan få stor betydelse för de drabbade. Om vården kan erbjuda tidigare och mer effektiv behandling skulle det leda till att många människor får längre och friskare liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

KOL-forskning största anslaget 2019

Stora forskningsanslaget delas ut årligen och är Hjärt-Lungfondens största enskilda anslag. En forskare eller forskargrupp verksam i Sverige tilldelas en summa om 15 miljoner kronor, som ska skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott. Sedan 2012 delas anslaget ut av Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.