Var tredje barn med pollenallergi utvecklar astma

Pojke tar astma-puff ur en inhalator

Publicerad: 2024-03-18 | Uppdaterad: 2024-03-18

En av tre som haft pollenallergi när de var barn, hade astma även som unga vuxna. Det visar en studie gjord vid Karolinska institutet. Studien visar också att cirka tre av fyra barn som hade pollenallergi när de var fyra eller åtta år fortfarande hade sjukdomen vid 24 års ålder.

– Den här forskningen visar att pollenallergi i barndomen i de allra flesta fall inte går över. Man ska inte avvakta och hoppas att besvären växer bort.

– Den här forskningen visar att pollenallergi i barndomen i de allra flesta fall inte går över. Man ska inte avvakta och hoppas att besvären växer bort. I stället bör pollenallergi behandlas effektivt och man bör vara uppmärksam efter symtom på astma, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Förekomsten av allergi, eller allergisk rinit som är den medicinska termen, har under de senaste decennierna ökat i västvärlden och är nu en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn och unga vuxna.

Jordens klimatförändringar påverkar sjukdomen

Klimatförändringar, som leder till längre pollensäsonger, kan ytterligare öka sjukdomsbördan för de som har pollenallergi. Förutom symtom från näsa och ögon är det många som blir trötta och presterar sämre i skolan och på jobbet.

Det är inte alla barn som utvecklar astma eller får svåra symtom av sin pollenallergi med försämrad lungfunktion, men idag finns begränsade möjligheter att förutsäga vilka det är.

– Nu behövs mer forskning för att kunna förutsäga vilka barn som har hög risk att få svårare symtom eller astma. Vi behöver utveckla och individanpassa behandlingar som förbättrar lungfunktion och livskvaliteten för de drabbade, säger Kristina Sparreljung.

Långsiktig studie om barns lunghälsa

I den aktuella studien ingår 1 137 barn i den så kallade BAMSE-kohorten, som Hjärt-Lungfonden finansierat, som rekryterades vid två månaders ålder och har följts upp med avseende på allergiska sjukdomar flera gånger under sin uppväxt, i dagsläget upp till 24 års ålder.

– Våra resultat visar att tre av fyra barn med pollenallergi i förskole- eller skolåldern kommer att ha kvar sin sjukdom upp i vuxen ålder. 30 procent kommer att utveckla astma, säger Marit Westman, forskare vid Karolinska Institutet.

Resultaten av studien visar att cirka tre av fyra barn som hade pollenallergi när de var fyra eller åtta år fortfarande hade sjukdomen vid 24 års ålder och en av tre hade utvecklat astma. Graden av remission, det vill säga att symtomen avtar eller till och med försvinner var låg och sågs i huvudsak mellan 16 och 24 år. Barndomen fram till tonåren verkar enligt studien vara den mest aktiva perioden av sjukdomsutvecklingen.

Bland studiedeltagare med pollenallergi var risken att senare utveckla astma tre till fem gånger högre än för deltagare utan pollenallergi. Vidare var andelen med både pollenallergi och astma större bland de unga vuxna än bland barnen, vilket tyder på att allergin i högre grad orsakar astma i tonåren/vuxen ålder jämfört med i barndomen.

Studiens namn: Natural course of pollen-induced allergic rhinitis from childhood to adulthood: A 20-year follow up

Fakta om allergier

  • Allergier var ovanligt innan 1900-talets början. Förekomsten ökade långsamt under början av 1900-talet för att sedan öka explosionsartat under andra hälften av 1900-talet, och utgör nu en av våra allra vanligaste folksjukdomar.

  • Pollenallergi, björk- och/eller gräspollen, är den vanligaste allergin i Sverige och drabbar ca 20 procent av den vuxna befolkningen.

  • Även barn kan drabbas av pollenallergi och förekomsten ökar med stigande ålder.

  • Förutom symtom från näsa och ögon är det många som blir trötta och presterar sämre i skolan och på jobbet, och vissa har samtidigt astma.

Medicinsk illustration på lungor och astma

Lär dig mer om Astma

Minst 800 000 människor i Sverige lider av astma. Men med rätt medicinering kan många ändå leva ett nästan normalt liv.

Astma – Symtom och riskfaktorer
Forskare Jonas Erjefält

Vi vill få fram nästa generations läkemedel mot astma

Profesor Jonas Erjefält arbetar med att ta reda på mer om astma – för att kunna hitta nya behandlingar. Det behövs. Dagens mediciner är bara riktigt effektiva för 6 av 10 personer med astma.

Läs mer om forskningen
Illustration frågor om astma

Vanliga frågor

Har ärftligheten betydelse för allergisk astma? Är det vanligt att få astma som vuxen? Få svar på vanliga frågor om astma.

Frågor och svar om astma