Väntetiden för ambulans har ökat med mer än två minuter i Sverige under de senaste tio åren och är nu knappt 18 minuter i snitt. Men utvecklingen av nya akutinsatser ger hopp om livet för de omkring 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärt-Lungfonden stöder flera forskningsprojekt i syfte att ännu fler liv ska kunna räddas.

– Vid plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp otroligt viktigt, några få minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Tack vare forskningen finns numera flera andra akutinsatser som kan vara livsavgörande när ambulansen tyvärr dröjer länge, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Väntetiden har ökat i 240 av 263 kommuner

Sett till hela landet var väntetiden på ambulans knappt 18 minuter 2021 vid så kallade prioritet 1-larm, där hjärtstopp ingår. Det är 2,5 minuters ökning sedan 2011 och innebär en genomsnittlig ökning med 15 sekunder per år under den senaste tioårsperioden. Väntetiden har till exempel ökat i storstadskommuner som Stockholm, Malmö och Göteborg medan Lessebo, Älvdalen och Bromölla är de tre kommuner där väntetiden årligen minskat mest under den senaste tioårsperioden. Totalt sett har väntetiden på ambulans ökat i 240 av de 263 kommuner som använder sig av SOS Alarm. Det visar en kartläggning av Hjärt-Lungfonden, baserad på statistik från SOS Alarm.

För de uppskattningsvis 10 000 personer i Sverige som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus kan kortare väntan på hjälp vara livsavgörande. Vid ett hjärtstopp förlorar personen omedelbart medvetandet samt saknar puls och normal andning. Forskning har visat att chansen att överleva är dubbelt så stor om den drabbade får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans. Hela sju av tio skulle klara sig om de dessutom fick en strömstöt från en hjärtstartare inom de första minuterna.

Lista över alla kommuner

Steg-för-steg hjärt-lungräddning

Lär dig första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen vid hjärtstopp. Ju snabbare hjälp den drabbade får, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Lär dig mer om HLR

Hjärt-Lungfonden stöder flera forskningsprojekt så att fler liv kan räddas

Hjärtstartare finns i dag i många offentliga miljöer och på många arbetsplatser. De är utformade så att alla ska kunna använda dem, oavsett om man kan hjärt-lungräddning eller ej. Ett aktuellt forskningsprojekt har visat att man genom att placera ut drönartransporterade hjärtstartare på nyckelplatser i Sverige skulle kunna nå 80 procent av dem som drabbas av hjärtstopp inom 8 minuter från det att larmet inkommit. Något som skulle innebära ett effektivt komplement till ambulanser.

– Plötsligt hjärtstopp kan inträffa i alla åldrar och är en av de vanligaste dödsorsakerna. Eftersom varje minut räknas är snabb ambulansutryckning en viktig del av räddningen. Men minst lika viktigt är att vi alla agerar när någon drabbas. Larma 112 snabbt, utför hjärt-lungräddning och tveka inte att använda hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att effektivisera alla länkar i vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp – från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare har forskningen bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över.

Så kan musik hjälpa hjärt-lungräddningen

Forskning har visat att det krävs tempo för att syresätta kroppen vid plötsligt hjärtstopp, 100–120 tryck per minut är optimalt. En energigivande låt kan hjälpa till att hålla takten.

  • Gruppen Bee Gees hit ”Stayin’ alive” har använts av amerikanska och brittiska hjärtföreningar för att sätta fokus på behovet av kompressioner i snabb takt. Takten i denna är 103 slag per minut.

  • I Sverige används också barnsången ”Här kommer Pippi Långstrump” för att hålla takten. Takten i denna är 107 slag per minut.

  • hjärtstartarregistret.se kan du via en karta se var närmaste hjärtstartare finns.

  • För dig som kan hjärt-lungräddning och vill hjälpa till finns appen Sms-livräddare där du som är registrerad får ett sms när någon i din närhet drabbas av hjärtstopp.

Hjärtsäkrat grannskap, ett samarbete för att hjärtsäkra bostadsområden

Hjärtsäkra området där du bor

Engagera grannar, vänner och bekanta för att samla in pengar till en hjärtstartare. Hjälp oss att hjärtsäkra Sverige.

Starta en insamling

Publicerades: 12 oktober 2022