Väntetiden på ambulans är i genomsnitt 17 minuter i landet, en ökning med över en minut sedan 2016. En kartläggning som Hjärt-Lungfonden har gjort visar också att tiden varierar med drygt en halvtimme beroende på var i landet man bor – en livsavgörande skillnad för de omkring 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

Hjärt-Lungfonden stöder flera forskningsprojekt som syftar till att effektivisera vårdkedjan, så att fler liv kan räddas.

– Vid plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några få minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är mycket bekymrande att ambulansen dröjer olika länge beroende på var i landet man bor, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Väntetiden har ökat i 227 av 290 kommuner

Tiden från det att 112 tar emot ett nödsamtal till dess att en första ambulans anländer till olycksplatsen är i genomsnitt 17 minuter, vilket innebär en ökning med drygt en minut sedan 2016. Det visar en kartläggning från Hjärt-Lungfonden, baserad på uppgifter från SOS Alarm. Väntetiden på ambulans har sedan 2016 ökat i 227 av 290 kommuner i Sverige.

För de uppskattningsvis 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus kan tidsskillnaden vara livsavgörande. Vid ett hjärtstopp förlorar den drabbade omedelbart medvetandet samt saknar puls och normal andning. För varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med hela tio procent. Endast drygt 600 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år överlever.

Lista över alla kommuner

Steg-för-steg hjärt-lungräddning

Lär dig första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen vid hjärtstopp. Ju snabbare hjälp den drabbade får, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Lär dig mer om HLR

Hjärt-lungräddning i väntan på ambulans räddar liv

Under sommarhalvåret när många är mer aktiva utomhus spelar allmänhetens hjälpinsatser en mycket viktig roll, som vid drunkningstillbud eller om någon plötsligt kollapsar under en picknick eller löprunda. Forskning har visat att chansen att överleva för den som drabbas av plötsligt hjärtstopp är dubbelt så stor om denne får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans. Hela sju av tio överlever om de dessutom får en strömstöt från en hjärtstartare inom de första minuterna.

– Plötsligt hjärtstopp drabbar människor i alla åldrar och är en av de vanligaste dödsorsakerna. I sommar kan vi alla hjälpas åt och vara uppmärksamma. Det viktigaste är att agera: larma 112 snabbt, utför hjärt-lungräddning och tveka inte att använda hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att effektivisera alla länkar i vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp – från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare har forskningen bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över.

Så kan musik hjälpa hjärt-lungräddningen

Forskning har visat att det krävs tempo för att syresätta kroppen vid plötsligt hjärtstopp, 100–120 tryck per minut är optimalt. En energigivande låt kan hjälpa till att hålla takten.

  • Gruppen Bee Gees hit ”Stayin’ alive” har använts av amerikanska och brittiska hjärtföreningar för att sätta fokus på behovet av kompressioner i snabb takt. Takten i denna är 103 slag per minut.

  • I Sverige används också barnsången ”Här kommer Pippi Långstrump” för att hålla takten. Takten i denna är 107 slag per minut.

  • hjärtstartarregistret.se kan du via en karta se var närmaste hjärtstartare finns.

  • För dig som kan hjärt-lungräddning och vill hjälpa till finns appen Sms-livräddare där du som är registrerad får ett sms när någon i din närhet drabbas av hjärtstopp.