Mindre än en tredjedel av svenskarna vet var närmaste hjärtstartare finns

En hjärtstartare på en vit hylla

Sju av tio hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet. Forskning visar att hjärt-lungräddning och snabb tillgång till hjärtstartare är avgörande för att överleva ett plötsligt hjärtstopp. Ändå vet mindre än en av tre svenskar var närmaste hjärtstartare finns där de bor, enligt en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden, Philips och försäkringsbolaget If.

Fler hjärtstartare behövs så att fler liv kan räddas

- Det behövs fler hjärtstartare i Sveriges bostadsområden, men undersökningen visar också att vi behöver synliggöra de som finns. De behöver placeras utomhus och registreras hos hjärtstartarregistret så att SOS alarm, SMS-livräddare och folk i omgivningen kan använda hjärtstartarna och rädda liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

När någon drabbas av hjärtstopp är det avgörande att snabbt få en hjärtstartare på plats. De flesta hjärtstopp sker i hemmet, och därför är det viktigt att så många som möjligt vet vart de ska springa om någon i närheten drabbas. Sifo har därför på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, If och Philips frågat 1 000 svenskar huruvida de vet var närmaste hjärtstartare finns.

Svaret är oroande. Färre än en av tre svenskar (31 procent) vet var närmaste hjärtstartare finns i sitt eget bostadsområde.

Vill öka antalet hjärtstartare i bostadsområden

Trots en snabb spridning av hjärtstartare i samhället har antalet räddade liv inte ökat de senaste tio åren. Under den senaste femårsperioden har antalet hjärtstartare som finns registrerade i hjärtstartarregistret ökat med cirka en fjärdedel, idag finns ca 19 000 registrerade hjärtstartare. Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Endast cirka 600 överlever.

- Med forskning och modern teknik finns förutsättningarna för att rädda fler liv. Nu behöver vi kraftsamla och engagera människor att göra en aktiv insats genom att starta lokala insamlingar för att köpa hjärtstartare till sina bostadsområden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden har tillsammans med försäkringsbolaget If och hälsoteknikföretaget Philips startat samarbetet Hjärtsäkrat grannskap. Målet är att öka antalet hjärtstartare i landets bostadsområden genom att göra det möjligt för människor att starta insamlingar och gemensamt köpa hjärtstartare till sina bostadsområden.

Om Sifoundersökningen

Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under september 2022. 1 000 svenskar svarade på frågan, med följande resultat:

Vet du var närmaste hjärtstartare finns där du bor?

  • Ja: 31 procent.

  • Nej/vet ej: 69 procent.

Hjärtsäkrat grannskap, ett samarbete för att hjärtsäkra bostadsområden

Hjärtsäkra området där du bor

Engagera grannar, vänner och bekanta för att samla in pengar till en hjärtstartare. Hjälp oss att hjärtsäkra Sverige.

Starta en insamling

Publicerades: 17 oktober 2022