Zebrafiskar hjälper genforskare

Zebrafiskar ska hjälpa forskare vid Uppsala universitet att ta reda på vilka gener som ligger bakom bland annat hjärt-kärlsjukdomar.

Illustration som visar en zebrafisk

Med hjälp av storskaliga genetiska analyser hos människor har forskare identifierat hundratals DNA-regioner som kan kopplas till risken för ämnesomsättnings- och hjärt-kärlsjukdomar.

Forskarna i Uppsala använder nu zebrafiskar för att undersöka betydelsen av dessa gener. Zebrafiskar utvecklas snabbt efter befruktningen och är genomskinliga under de första utvecklingsstadierna. Det gör att man kan studera det som händer i fiskarnas celler i mikroskop.

Forskargruppen har börjat gå igenom hundratals gener som verkar ha betydelse för fetma, insulinresistens, diabetes, kranskärlssjukdom och hjärtrytmrubbning. Förhoppningen är att ökad förståelse av de genetiska orsakerna till exempelvis diabetes och kranskärlssjukdom kan leda till helt nya sätt att förebygga och behandla tillstånden.