Nytt läkemedel vid förmaksflimmer

Ett nytt läkemedel som återställer hjärtrytmen vid akut förmaksflimmer har godkänts av EU-kommissionen. Läkemedlet ger snabb effekt och kan komma att utmana så kallad elkonvertering som rutinbehandling av akut förmaksflimmer.

Läkemedel formade som ett hjärta

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmstörningen i hjärtat och så vanligt att man kan kalla det en folksjukdom. I Sverige lider minst 180 000 personer, mest äldre, av kroniskt, det vill säga konstant, förmaksflimmer medan förmaksflimmer hos yngre oftast uppträder i attacker. Hur ofta attackerna kommer och hur stora besvären är varierar från person till person.

Hittills har man rutinmässigt använt sig av elkonvertering för att återställa hjärtrytmen vid akuta attacker av förmaksflimmer. Det går till så att patienten fastar i fyra timmar, sövs och sedan får en elektrisk stöt från en defibrillator. 90 procent av patienterna svarar positivt på behandlingen.

Det nya läkemedlet, som går under namnet Brinavess, ges med dropp och hos hälften av patienterna återställs hjärtrytmen inom en och en halv timme. Läkemedlet har vissa begränsningar, det får exempelvis inte ges till personer med svår hjärtsvikt..