Nya behandlingar för kärlskador kan utvecklas

Röda blodkroppar förändras vid hjärt-kärlsjukdom och kan orsaka skador på hjärta och
blodkärl. Forskare vid Karolinska Institutet ska nu studera om det går att förebygga förändringen med nya behandlingar.

Man i blå kavaj  håller handen i en gest mot hjärtat

De röda blodkropparna i blodet innehåller hemoglobin, som binder och transporterar syre från lungorna till kroppens vävnader. Koldioxid förflyttas till lungorna, där den avlägsnas genom andningen. De röda blodkropparna kan påverkas och förändras vid hjärt-kärlsjukdom, har tidigare studier visat.

- Från att bara vara en snäll cell har vi sett att de röda blodkropparna kan medverka till att orsaka kärlskador och får en ändrad funktion, förklarar John Pernow, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

John Pernow och hans team har tidigare visat resultat som talar för att de röda blodkropparna vid diabetes har ökad benägenhet att binda till blodkärlsväggen och att de kan bidra till hjärt-kärlskador.

- Friska blodkärl som exponeras för röda blodkroppar från patienter med typ 2-diabetes får skador på sitt innersta cellager, endotelcellerna. Det uppkommer tidigt vid utvecklingen av kärlskador vid diabetes och innebär att kärlens förmåga att vidga sig blir kraftigt nedsatt samt att inflammationen ökar, säger han.

Fakta

  • Namn: John Pernow

  • Titel: Professor vid institutionen för medicin

  • Placering: Karolinska Institutet

  • Anslag: 1 900 000 kronor per år fördelat på tre år.

Det i sin tur innebär att personer med diabetes kan få en sämre hjärtfunktion och större hjärtmuskelskada vid en hjärtinfarkt jämfört med friska individer. Nu ska John Pernow och hans forskarteam fortsätta studera vad som händer genom att samla in blodprover från personer med diabetes, hjärtinfarkt och de med höga blodfetter. Proverna ska sedan jämföras med friska kontroller. Syftet är att undersöka om bristen på den kärlskyddande molekylen kväveoxid och skadliga fria syreradikaler kan ha en negativ inverkan hos de röda blodkropparna.

- Vi ska göra analyser av blodproverna och testa detta i en modell för att specifikt kartlägga hur de röda blodkropparna påverkar kärlen och bidrar till utveckling av kärlskador. Vi är förhoppningsfulla och tror verkligen att detta kan leda till något nytt och bra, fortsätter John Pernow.

Om forskarna lyckas kartlägga betydelsen av röda blodkroppar för uppkomsten av tidiga tecken av åderförkalkning i de här grupperna är förhoppningen att nya behandlingar ska kunna tas fram.

- Jag hoppas att vi kan designa en behandling, specifikt riktad mot röda blodkroppar, som kan förhindra att skadorna på de drabbade förvärras. Utan det här stora anslaget från Hjärt-Lungfonden hade vi inte kunnat fortsätta studera detta. Jag är väldigt tacksam för anslaget, säger han.