Forskare med diabetes i fokus

Docent Anna Norhammar studerar sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i jakten på lösningar.

Kvinnlig läkare i vit läkarrock framför medicinsk utrustning

Personer med diabetes löper två till fyra gånger större risk att insjukna och avlida i hjärtinfarkt och stroke. Sedan många år tillbaka studerar Anna Norhammar sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes och ingår i en forskargrupp vid Karolinska institutet ledd av professor Lars Rydén.

Anna Norhammar är senior forskare och praktiserande specialistläkare, och söker svar som kan förhindra och lindra hjärtkomplikationer. Halva sin arbetstid verkar hon som överläkare vid Fysiologkliniken på S:t Görans sjukhus i Stockholm där hon möter patienter som utreds för olika hjärtproblem. En hel del har diabetes, företrädesvis typ 2, som är den vanligaste formen.

Sin övriga arbetstid ägnar hon åt sin forskartjänst på enheten för kardiologi vid Karolinska institutet och thoraxkliniken vid Karolinska sjukhuset i Solna. Kombinationen är möjlig tack vare Hjärt-Lungfondens forskartjänst som Anna Norhammar tillträdde hösten 2013.

Dödligheten efter hjärtinfarkt har halverats

I sin forskning har Anna Norhammar analyserat svenska hjärtregister. Hon såg att hjärtinfarktsvården på 1990-talet skilde sig åt beroende på om personen hade diabetes eller inte. Patienter med diabetes fick inte lika god vård. Rapporteringen från hennes forskargrupp och andra gav resultat. 

– Dödligheten efter hjärtinfarkt är nu halverad jämfört med dödligheten på 90-talet. Till detta bidrar också den fina hjärtinfarktsvården och särskilt diabetesvården, där man noga följer riskfaktorer som blodsocker och blodtryck hos alla med diabetes, både typ 1 och typ 2.

Men ännu finns en viss överdödlighet i hjärtkomplikationer vid diabetes. Nu vill Anna Norhammar och hennes forskargrupp ta reda på vad detta beror på och om det finns någon komplikation som skulle kunna förhindras på ett bättre sätt.